Svět je plný nespokojených lidí, kteří uhánějí za materiálním bohatstvím, a velká část z nás opravdu vydělá dostatek peněz k zajištění sebe a svých blízkých. Nastoupí po dosažení tohoto cíle pocit opravdového štěstí, nebo spíš nezbytně následuje obava ze ztráty nabytého majetku, peněz nebo společenského postavení?

Steve Jobs, jeden ze zakladatelů firmy Apple, to výstižně vyjádřil v několika větách “Být nejbohatším člověkem na hřbitově pro mne nic neznamená, ale usínat večer s vědomím, že jsem udělal něco dobrého, pro to stojí za to žít. Nejlepší věci na světě jsou zadarmo a je nad slunce jasné, že naším nejcennějším zdrojem je čas. Měj odvahu následovat své srdce a intuici, ty nejlépe vědí, kým se chceš opravdu stát.” Zlatá slova…

Právě srdce a intuici považuju za klíčové nástroje k dosažení lepšího pocitu ze sebe a svého života. Nevyžívám se zrovna v definicích, občas je ale dobré použít je k hlubšímu pochopení i obecně známých pojmů jako srdce, vášeň nebo intuice.

Následování srdce si představme jako “přilnutí” k předmětu vášně (předmětem je zde člověk, myšlenka, věc nebo hodnota), který ovlivňuje myšlení a jednání člověka. Toto přilnutí je pro nás nezbytným zdrojem energie, vytrvalosti a vůle. Dělat práci nebo i jinou činnost bez vášně, jen pro peníze, nevede dlouhodobě nikam jinam než k depresím nebo návštěvě psychiatra.

Intuice (z lat. in-tuitum, doslova v-hled) je nám lidem vlastní a představuje schopnost náhlého poznání, odhadu či chápání, které není zprostředkováno vědomým uvažováním a není podloženo zřetelnými důvody. Intuice je schopen každý člověk, její „využívání“ však může být podmíněno zkušeností. Proto ji někdo cítí více a jiný téměř vůbec. Většinou přichází sporadicky a ve chvílích, kdy ji nejméně čekáme, ale nejvíc potřebujeme. Neexistuje žádný způsob, jak tento instinkt proměnit nebo vypnout. Pokud se ocitneme v těžké, zdánlivě neřešitelné nebo neuspokojivé situaci, intuice je ten nejdůvěryhodnější způsob, jak se pohnout z místa.

U každého z nás se dobrý pocit dostaví jindy, jinak  a v různých situacích. Pro lepší pocit ze sebe nebo svého života můžeme udělat cokoli nás napadne – pomáhat potřebným, zasadit strom, být laskavý k lidem, jít si zaběhat.

Nebo třeba vytvořit stránky…

Share This