V letošním roce se sešlo hned několik faktorů, které oživily zájem o biometan, a to na všech možných úrovních. Ale pojďme raději pěkně popořádku…

Biometan je vyčištěný bioplyn obsahující alespoň 95 % metanu. Má srovnatelné vlastnosti jako zemní plyn, proto je možné jej vtlačit do plynárenské sítě. Plynové kotle nebo vozidla jezdící na stlačený zemní plyn (CNG) jej mohou okamžitě a bez dalších úprav využívat.

Biometan je na rozdíl od fosilního paliva – zemního plynu vyroben z obnovitelných zdrojů, např. odpadní biomasy. Jeho výhodou je, že má v rámci běžných biopaliv nejnižší emise skleníkových plynů a nejnižší spotřebu energie ve svém životním cyklu.

Emisní faktor u běžného biometanu je 3-4krát nižší než u fosilního zemního plynu a pětinový proti emisnímu faktoru benzínu nebo nafty.

Tyto charakteristiky předurčují využití biometanu a emisních úspor s ním spojených například v dopravě, tedy na CNG stanicích. Prodejci benzínu a nafty si uplatní emisní úspory spojené s biometanem ve zprávě o emisích a vyhnou se pokutě za nesplnění kvóty emisních úspor.

Kromě spalovacích motorů však mohou biometan zužitkovat i velké spalovací zdroje – teplárny nebo jiné velké průmyslové podniky, tedy největší znečišťovatelé ovzduší emisemi (nejen) oxidu uhličitého. Tito znečišťovatelé musí kupovat emisní povolenky v systému EU ETS. Jenže cena emisních povolenek se meziročně ztrojnásobila a v době psaní tohoto příspěvku přesáhla hranici 55 EUR/t CO2. Zajímavé je, že vývoj ceny biometanu a emisních povolenek spolu (zatím) nekorelují, a tak biometan může být účinným nástrojem zastropování ceny placené znečišťovately za vyprodukované emise CO2. Znečišťovatel pouze nahradí část spotřebovaného zemního plynu za biometan ve svém energetickém mixu a vyhne se dokupům povolenek.

Biometan jde (a půjde) na dračku. Další charakteristikou biometanu je jeho obecný nedostatek a nepružnost nové nabídky. V případě, že kromě dopravy začnou biometan kupovat i největší znečišťovatelé, nebude výroba stíhat a lze očekávat také růst ceny zelené hodnoty, kterou biometan obsahuje.

Česká republika má pro výrobu biometanu velmi slušné předpoklady díky velkému množství bioplynových stanic, kterým navíc bude končit schéma stávající podpory. Kvůli značné finanční  náročnosti investice do technologie upgradingu (tato vyčistí bioplyn na biometan) je nezbytné do výroby biometanu dostat prvek podpory, a to buď investiční nebo provozní (prostřednictvím zeleného bonusu).

Poslední mně dostupný návrh provozní podpory hovoří o stropu na úrovni 5násobku průměrné ceny zemního plynu. Cena plynu nyní dosahuje na spotu 26-27 EUR/MWh. Pokud setrvá na stávajících úrovních i v dalších letech tak strop provozní podpory může dosáhnout 135 EUR/MWh, a to je přibližně dvojnásobek výrobních nákladů 1 MWh nepodporovaného biometanu.

Další výhodou „českého“ biometanu je povinnost recyklovat komunální odpad, což vede k situaci kdy města ráda a zdarma odvezou odpady do výroben biometanu, aby nemusela platit za nákladnou recyklaci. Výrobna tak ušetří za nákup vstupů i jejich dopravu.

Chci věřit, že se regulátor poučí z chyb při nastavení podpory solárních elektráren z let 2009-2010 a nastaví tržně-komformní mechanismus, který nepovede k překompenzovanosti českých výroben biometanu. V každém případě se ekonomická návratnost projektů výroben biometanu rázem jeví ve zcela jiném světle. Proto ta inovativní investice roku v nadpisu příspěvku.

Petr Kalina

Autor je zaměstnán v oblasti obchodu se zemním plynem a biometanem ve společnosti RWE Supply & Trading CZ, a.s. Názory uvedené v příspěvku jsou osobními názory autora, ne jeho zaměstnavatele.

 

Share This