Dluhopisy Republiky jsou cenné papíry, které začaly být vydávány Ministerstvem financí České republiky od začátku roku 2019, a částečně tak pokračují v linii předchozích spořících státních dluhopisů emitovaných do poloviny roku 2014. Jsou určeny pouze pro drobné střadatele – fyzické osoby, tedy nikoli pro institucionální investory typu bank, penzijních nebo investičních fondů.

Aktuálně probíhá desáté upisovací období těchto dluhopisů (končí 19. března 2021), nabízeny jsou dva typy Dluhopisů Republiky – reinvestiční dluhopis a proti-inflační dluhopis. Výnosy reinvestičního dluhopisu jsou pevné,  v čase rostoucí a v průběhu 6letého období splatnosti se pohybují v rozpětí 0,5% – 1,5%. Vzhledem k úrokům na spořících účtech bank podle mého názoru nenabízí dostatečnou přidanou hodnotu.

Jinak tomu může být u proti-inflačních Dluhopisů Republiky, jejichž garantovaný minimální roční výnos je nulový (i v případě záporné meziroční změny cenové hladiny), ale výsledné úročení tohoto instrumentu je navázáno na meziroční procentní změnu indexu spotřebitelských cen zveřejňovanou měsíčně Českým statistickým úřadem. Jedná se tak o jediný státem vydaný instrument zaručující drobnému střadateli plnou ochranu počáteční investice před inflací po dobu trvání investice. Právě nedostupnost srovnatelné alternativy považuji za největší výhodu proti-inflačního dluhopisu.

Donedávna Ministerstvo financí přidávalo 0,5% prémii k ročnímu výnosu, toto je první emise, kdy tomu tak nebude. Špatná zpráva? Ne úplně, protože od této emise jsou zároveň veškeré výnosy Dluhopisu Republiky osvobozeny od daně z příjmů (roční výnosy všech předchozích emisí, včetně té Vánoční roku 2020, podléhají 15% srážkové dani). Změna nastala v důsledku novely zákona o daních z příjmů účinné od začátku roku 2021.

Několik argumentů, proč uvažovat o investici do proti-inflačního Dluhopisu Republiky:

  • Načasování investice do období, kdy uvolněná měnová politika přestává být účinná.
  • Dochází k nárůstu inflačních očekávání českého finančního trhu – tyto podle únorové analýzy v ročním i 3letém horizontu atakují resp. převyšují 2% inflační cíl ČNB.
  • Tvé náklady jsou ovlivněny inflací a existuje vysoká pravděpodobnost, že růst průměrné nominální mzdy nepřevýší do splatnosti dluhopisů růst cenové hladiny.
  • Investice v české koruně, rating České republiky AA-/Aa3.
  • Emise dluhopisů jsou každé 3 měsíce, investici lze tak rozložit v čase a optimalizovat možnost předčasného splacení.
  • Výnosy spořících účtů a jiných zaručených instrumentů nejsou atraktivní a korunové zhodnocení takto vložených prostředků pravděpodobně nedosáhne míry inflace.

Nyní se dostáváme k omezením spojeným s nákupem těchto cenných papírů, a to zejména omezená likvidita (možnost odprodeje) a objem investovaných prostředků.

Dluhopisy Republiky jsou standardně vydávány jako 6leté, ale každý rok v období specifikovaném emisními podmínkami lze požádat o předčasné splacení jistiny i veškerého naběhlého výnosu.

Investovat do jednotlivé emise lze částku v rozpětí 1 tis. – 5 mil. Kč, já bych doporučil investovat částku 450-475 tis. Kč/emise právě z důvodu omezení maximálního množství dluhopisů, u kterých lze požádat o předčasné splacení na 500 tis. Kč/emise. Žádost o předčasné splacení vyššího objemu je totiž krácena v poměru 50% objemu přesahujícího 500 tis. Kč.

Chceš investovat více? Pak můžeš buď do investování zapojit manžela nebo manželku nebo si počkat 3 měsíce do další emise.

Investor kupující Dluhopisy Republiky poprvé musí kvůli založení majetkového účtu první objednávku k úpisu dluhopisů podat prostřednictvím vybraných poboček ČSOB nebo České spořitelny, tedy u smluvních distributorů.

V bance požaduj službu „Úpis státních dluhopisů na základě žádosti podané prostřednictvím distributora, tato stojí 250 Kč. Bankovní úředník vyhotoví smluvní dokumentaci a každý další nákup státního dluhopisu již můžeš uskutečnit bez zprostředkovatele. Další detailní informace lze nalézt na stránkách Sporicidluhopisycr.cz.

Zajímavostí je, že přestože jsou obě banky provizně zainteresovány na prodeji státních dluhopisů, tuto investiční příležitost aktivně neinzerují – asi proto, že konkuruje konzervativním investičním fondům, které tyto banky nabízejí.

Dluhopisy Republiky jsou cenné papíry, které ministryně financí Alena Schillerová doporučila k nákupu pod stromeček před  Vánoci 2020. Je škoda, že paní ministryně nevěnovala více prostoru argumentům a praktickým radám, proč o této bezesporu zajímavé investici uvažovat.

Doporučení ministryně byla jedna z mála reklam, kterou tento zajímavý investiční instrument získal, finanční poradci totiž nemají způsob, jak inkasovat provizi z nákupu těchto cenných papírů drobným investorem, a tak Proti-inflační dluhopis až na světlé výjimky (např. Fichtner s.r.o.) svým klientům vůbec nedoporučují.

Osobně do proti-inflačního Dluhopisu Republiky investuji s investičním horizontem 2-6 let.

 

 

 

Share This